Loading

Tehdään jotain upeaa yhdessä!

Brändiprosessi

Vaihe 1

Ymmärrys

Tutkitaan ennen kuin hutkitaan – luodaan yhteisymmärrys siitä mitä tarvitsee ja ennen kaikkea kannattaa tehdä. Kartoitetaan tarpeet ja kootaan projektiin sopiva tiimi. Perehdytään liiketoimintaan, kilpailijakenttään sekä kohderyhmiin. Olemassa olevien materiaalien, kanavien sekä toimenpiteiden läpikäynti.

Vaihe 2

Ydin

Luodaan uuden brändin punainen lanka eli brändin ydin. Kirkastetaan brändin olemus, arvot, missio, visio, brändiviestit, brändihierarkia.

Vaihe 3

Identiteetti

Miltä se brändi näyttää, kuulostaa ja tuntuu. Visuaalisen identiteetin suunnittelu: logot, värit, typografiat, graafisetelementit, kuvatyylit...

Vaihe 4

Konkretia

Brändielementtien viimeistely ja dokumentointi kirjoihin ja kansiin tai vaikka komponenttikirjastoksi. Kanavakohtaisten brändielementtien suunnittelu ja toimitus.

Ota yhteyttä

    Back To Top