Loading
BrandingMarketing

VR Fleetcare

Mitä teimme

Palvelukategorioiden ja uusien palveluiden kärkiviestien muotoilu

Materiaalit myynnin tueksi: esitteet, animaatiot, länderit, presentaatiot..

Uuden strategian jalkauttamismateriaalit; visualisointi, tarina, animaatiot.

Visuaalinen ilme, brändikuvat ja viestit.

Sisällöntuotanto eri kanaviin

Haaste: Raidekaluston kunnossapidon ja elinkaarihallinnan ammattilaisen VR FleetCaren taustalla on yli 150 vuotta kokemusta, mutta uutena brändinä sen oli huudettava itsensä näkyville. Jalansijaa haettiin erityisesti kv-markkinoilta ja digitaalisuutta hyödyntävien uusien palveluiden saralta.

Ratkaisu: Määrittelimme asiakasnäkökulmasta kattotason pääviestit ja -argumentit. Asettelimme palvelut kaupallisesti myyvään ja kiinnostusta herättävään muotoon.

Olemme myös tarinallistaneet VR FleetCaren uuden strategian sekä jalkautuksen. VR FleetCaren brändi ja visuaalinen ilme on käsialaamme.  

Back To Top